Khaki amp;odd amp;odd amp;odd Short Even Khaki Short Even Even